Kennismaken

Jahweh Jireh

Jahweh Jireh (opgericht in 2018) is een snel groeiende organisatie in de zorg. De organisatie is begonnen met administratieve dienstverlening en dagbesteding voor ouderen maar laat het hier niet bij liggen. Jawheh Jireh probeert nu verder zijn stempel te leggen in de zorg branche door zijn diensten te verbreden. zie aan de onderzijde wat een dagbesteding inhoud, voor wie een dagbesteding is bedoeld en hoe u in aanmerking komt voor een dagbesteding.

Jahweh Jireh Dagbesteding

Het is voor iedereen belangrijk om een goede invulling van de dag te ervaren. Die invulling kan voor een ieder verschillend zijn, afhankelijk van onder andere (on)mogelijkheden, interesses, achtergronden en financiële middelen. 
Wij houden ons dagelijks bezig met ouderen, minder validen en mensen met trauma of beginnende dementie.
Wij zetten bij onze cliënten de gezondheid op nummer 1, zowel fysiek als mentaal. Dit doen we door middel van aandacht, beweging, ontspanning en gevarieerde gezonde maaltijden. 
Op die manier houden we de mensen gezond, halen we de mensen uit hun sociale isolement en waar nodig ondersteunen wij hun met zelfredzaamheid.

Wat is een dagbesteding? (Dagopvang)

Created with Sketch.

Tegenwoordig blijven mensen steeds langer zelfstandig wonen. Er zijn weinig mogelijkheden om opgevangen te worden buiten de huiselijke situatie. Op latere leeftijd heeft u vaak een beetje extra hulp nodig,  een dagbesteding (ook dagopvang genoemd) kan dan een optie zijn. 

Door middel van een dagbesteding help je de ouderen met hun structuur en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten en zorg uit de handen te halen van de thuiszorg en/of mantelzorg. 

Door deel te nemen aan een dagopvang kunnen ouderen  makkelijker in contact komen met nieuwe mensen. Ook is het een leuke manier om mee te doen aan veel leuke maar ook nuttige activiteiten. 

Voor wie is de dagbesteding bedoeld? 

Created with Sketch.

Onze dagbesteding is bedoeld voor ouderen (met of zonder dementie) die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Ook gevoelens van eenzaamheid, lichamelijke of psychische problemen kunnen aanleiding zijn om deel te nemen aan ons dagbestedingsprogramma.

De dagbesteding is er ook voor de ontlasting van uw partner en/of mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. 

Hoe komt u in aanmerking voor een dagbesteding?

Created with Sketch.

Dagbesteding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet je als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden: 

  • Je verblijft rechtmatig in Nederland.
  • Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning.
  • Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet.